May pagkabalhin sa akong kinabuhi

1
May pagkabalhin sa akong kinabuhi
Sukad naako si Jesus!
May diosnon nga kahayag nagpuno’s kalag,
Kay naako na si Jesus!
  Sukad naako si Jesus!
Sulod ning kasingkasing ko!
Nagbaha ang kalipay sa akong kalag,
Sukad naako si Jesus!
2
Wala na maglaag ug mahisalaag,
Sukad naako si Jesus!
Daghang sala ko gihugasan N’yang tanan,
Sukad naako si Jesus!
3
Ang malig-ong paglaum naako gayud,
Sukad naako si Jesus!
Ug nahanaw ang dag-om sa akong dalan,
Sukad naako si Jesus!
4
Alang nako walog’s kamatayon hayag,
Sukad naako si Jesus!
Ug mga ganghaan sa Syudad makita
Sukad naako si Jesus!
5
Magpuyo unya’s Syudad nga nasayran ko,
Sukad naako si Jesus!
Nalipay kaayo sa pagpadayon ko,
Sukad naako si Jesus!