Sa awaaw naglaag mi

1
Sa awaaw naglaag mi,
Gipangita’s gugma Mo;
Gigakos mi ug giantus,
Gipakamatyan sa krus.
Pag-awit na, kalag ko,
S’ya kanimo gihatag.
2
Paghilak, sakit, mabati,
Nga nilukop’s tanaman;
Ginoo kadtong nagtukaw,
Samtang uban natulog.
O kalag, gimahal ka,
Alang gyud kanimo S’ya.
3
Nakigsulti S’ya’s Amahan,
Kapait nabati na;
Apan alang lamang nato,
Kopa Iyang gidawat,
Unsang gugma, O kalag ko,
S’ya alang gyud kanimo!
4
Sa katapusang kasakit,
Balud sa Dios nitabon,
Sa krus Siya gipasagdan,
Aron kalag ko mal’was.
Gugmang dili matupngan!
S’ya alang gyud kanako.
5
Paminawa! Nisinggit S’ya,
Pagkabulag’s Amahan,
O Dios, nganong gitalikdan
Kadtong matinumanon?
Ah, kalag, alang nimo,
Gitugyang Kaugalingon.
6
Nalipay kay natapos nang
Kasakit ug buhat Mo;
Nabuhi, di na mamatay,
Nikayab ngadto’s trono.
O kalag, nabuhi S’ya,
Alang lamang kanimo.
7
Gimahal Ka ug gisimba,
Tungod’s kadato’s grasya;
Mahingpit di na madugay,
Sa nawong makita Ka,
Apan karon awitan,
Imong gipakamatyan.