Sa iglesia nadungog ang tingog’s kinabuhi

1
Sa iglesia nadungog ang tingog’s kinabuhi,
Kalipay ni Cristo nakita’s tanang dapit;
Kawang nga nagtawag Babilonia, butang’s yuta.
Sa ma’yong yuta nahiuli na!
  Nakig-iglesia kita
Diha sa Espiritu,
Diha sa sukaranan
Sa iglesia lokal.
Oo, uban’s mga igsoon, yuta padahunogon
Sa hallelujah, Cristo—yuta!
2
Kagikan ta ug tanang gasa ug pagtulon-an,
Gib’yaan’s layo labi na gyung kalibutan;
Gugma ni Cristo nituhop’s kinahiladman ta,
Way makatarug nato sa yuta.
3
“Ning bato tukoron Kong iglesia,” sulting Jesus,
Ug nakita natong pagtukod sa ’yang plano;
Segun’s nahamut-an nagbutang ug mga miembro,
Tukoron pag-usa N’ya nga yuta.
4
Pahiuli karon nagpadayon’s tanang dapit,
Nagkausang mga iglesia pagmando N’ya:
“Padaliang adlaw yuta mag-ampo-basa na
Ug mag-hallelujah’ng Cristong yuta!”