Proklamar’s iglesia lokal

1
Proklamar’s iglesia lokal,
S’ya Ginoo!
Tanang balaan nagngalan
S’ya Ginoo.
Tanang buhat ’yang nahuman,
Si Satanas gidaug man;
Naglingkod karon sa trono,
S’ya Ginoo!
2
S’ya ang buhing Espiritu,
S’ya Ginoo!
Nia karon, paminawa:
S’ya Ginoo!
Di na magpaluoyluoy;
Tawga S’ya, mosu’d S’ya nimo,
Magmahim’yaong sentro mo—
S’ya Ginoo!
3
Kambyohong kinabuhi mo,
Sa Ginoo!
Hatagan ka’s ’yang kadato,
S’ya Ginoo!
Tagbawon ka gyud sa dayon,
Sangkapan sa buntag, hapon,
Ug sa Dios ikaw usahon,
S’ya Ginoo!
4
Sa kaluoy gidawat N’ya,
S’ya Ginoo!
Kanato di gyud mobiya,
S’ya Ginoo!
Kahupnganan’s ’yang persona
Sa Lawas N’ya makita ta,
Kaaway nikalagiw na,
S’ya Ginoo!