Naulipon ta sa sala

  Naulipon ta sa sala,
Nahiloan’s ikot;
Si Cristo ray makaluwas
Nato’s kamatayon.
S’ya ang Walay Katapusan,
Buot mol’was nato;
Kon dili ta motoo N’ya,
Mamatay’s kasubo.