Hilagang hangin, ihip

1
Hilagang hangin, ihip!
Hanging timog, hihip!
Sa hardin ng ‘king puso,
Ikalat ang bango.
Hilagang hangin, ihip!
Hanging timog, hihip!
Sa hardin ng ‘king puso,
Ikalat ang bango.
  Mahal ko Ika'y pumarito,
Pag-ibig kong dalisay tikman Mo;
Mahal ko Ika'y pumarito,
Pag-ibig kong dalisay tikman Mo.
2
Ulo Niya'y nilangisan,
Paa'y pinunasan;
Nang dumalang ang Hari,
Bango'y namalagi.
Ulo Niya'y nilangisan,
Paa'y pinunasan;
Nang dumulang ang Hari,
Bango'y namalagi.
  Mahal ko Ika'y pumarito,
Pag-ibig kong dalisay tikman Mo;
Mahal ko Ika'y pumarito,
Pag-ibig kong dalisay tikman Mo.
3
Mahal ko ang ganda Niya,
Punong mansanas Siya;
Matamis bungang hinog,
Sa aki'y bumusog.
Mahal ko ang ganda Niya,
Punong mansanas Siya;
Matamis bungang hinog,
Sa aki'y bumusog.
  Mahal ko Ika'y pumarito,
Pag-ibig kong dalisay tikman Mo;
Mahal ko Ika'y pumarito,
Pag-ibig kong dalisay tikman Mo.
4
Ako'y Iyo at akin Ka,
Sinta ko, halika!
Sa parang paro'n kata,
Bunga'y matamasa.
Ako'y Iyo at akin Ka,
Sinta ko, halika!
Sa parang paro'n kata,
Bunga'y matamasa.
  Mahal ko Ika'y pumarito,
Pag-ibig kong dalisay tikman Mo;
Mahal ko Ika'y pumarito,
Pag-ibig kong dalisay tikman Mo.
5
Ilagay sa Iyong puso
Bilang tatak ako;
Sa kamataya'y gaya
Lakas ng pagsinta.
Ilagay sa Iyong puso
Bilang tatak ako;
Sa kamataya'y gaya
Lakas ng pagsinta.
  Mahal ko Ika'y pumarito,
Pag-ibig kong dalisay tikman Mo;
Mahal ko Ika'y pumarito,
Pag-ibig kong dalisay tikman Mo.
6
Liban sa Iyo, sino pa
Sa langit wla na!
Liban sa Iyo, sa lupa
Wala na ring iba!
Liban sa Iyo, sino pa
Sa langit wala na!
Liban sa Iyo, sa lupa
Wala na ring iba!
  Mahal ko Ika'y pumarito,
Pag-ibig kong dalisay tikman Mo;
Mahal ko Ika'y pumarito,
Pag-ibig kong dalisay tikman Mo.