Sa sisidlang l'wad 'di na

1
Sa sisidlang l'wad 'di na,
Kalagyan yaman Niya;
Kundi sa gandang hayag,
Ikaw ay sisinag.
2
Glorya ng Diyos sisilang;
Sa gintong sisidlan;
'Di na kai-langan sinag,
Diyos ating liwanag.
3
Lunsod ng Diyos maganda,
Mahal na bato Siya,
Gayang jaspe ang sinag,
Gloryang walang ulap.
4
Sa malaking sisidlan,
Walang kadiliman;
Liwanag kapuspusan,
Sa sangkalupaan.
5
Sa bago Niyang nilikha,
Glorya Niya'y makita;
Sisidlang sumisinag
Sa Kordero'y kab'yak.
6
Ang sisidlang may glorya,
Sanhi ng pagsamba;
Diyos sa lo'b ng Kordero,
Hayag walang hinto.