Mandaraig, Aleluya

1
Mandaraig, Aleluya!
Ang ating Kristo!
Sa kamatayan at sala
Tagumpay tayo.
  Aleluya! Mandaraig
Ang ating Kristo!
Siya ay laging nananaig
Sa 'ting katalo!
2
Aleluya! Mandaraig
Ang ating Kristo!
Mga kahinaa't sakit
Pawang lalayo.
3
Aleluya! Mandaraig
Ang ating Kristo!
May dalangi't pananalig
Tayo'y hahayo!
4
Aleluya! Mandaraig
Ang ating Kristo!
Sa 'ting daan walang nginig
At pagkatalo!
5
Ating Kristo'y mandaraig!
O Aleluya!
Pagbalik Niya: Mandaraig
May gantimpala!