Bilang sangkap ni Kristo

1
Bilang sangkap ni Kristo,
Katawa'y ihayag,
Sa pagkilos matuto,
Kristo maihayag;
Kikilos bawa't sangkap,
Walang manonood,
Kamatayan, pinsala
Huwag nating idulot.
2
Tulad ng isang pangkat,
Mag-isa huwag gawin,
Umaasa ang dapat,
Pagtugma-tugmain.
Iwaksi pagpipili,
Ang daloy ay sundin,
Daan ng Espiritu
Ay ating alamin.
3
Tuon nati'y si Kristo,
Walang ibang sentro;
Salamuha kay Kristo
Yaman makasalo.
Siya'y Ulo't nilalaman,
Ihayag Katawan;
Sa 'ting pulong anuman
Siya ang patunayan.
4
Walang magpipintasan
Kundi magmahalan;
Lahat ay mangag-aral,
Na mangagpasakdal.
Espiritu'y sanayin,
Sa buhay-katawan:
Buhay likas iwaksi,
Maging ang sarili.