Diyos sumaiyo nawa hanggang sa

1
Diyos sumaiyo nawa hanggang sa
Tayo'y muling magpangita
Gabayan, alalayan ka
Pag-ibig Niya'y sumaiyo nawa!
  Muling magpangita,
Sa paanan ni Hesus;
Muling magpangita,
O, sumaiyo ang Diyos nawa!
2
Diyos sumaiyo nawa hanggang sa
Tayo'y muling magpangita
Manna, proteksyon bigyan ka
O, sumaiyo ang Diyos nawa!
3
Diyos sumaiyo nawa hanggang sa
Tayo'y muling magpangita;
Sa panganib iligtas ka
O, sumaiyo ang Diyos nawa!
4
Diyos sumaiyo nawa hanggang sa
Tayo'y muling magpangita;
Sa pag-ibig lukuban ka
O, sumaiyo ang Diyos nawa!