Bundok sabihan: "Sa dagat matapon ka!"

1
Bundok sabihan: "Sa dagat matapon ka!"
Sa iyo'y matutupad kung di ka magduda;
Manalig sa Salita Niya.
Bundok mo'y iyong utusan na!
2
Sa dugo'y binili, kamtan pribileh'yo,
Sa Trinidad 'ugpong epektibo;
Sumunod sa Salita Niya.
Bundok mo'y iyong utusan na!
3
Sarili, pighati, sala'y pinasan Niya,
Nais Niya'y natug'nan, at napalaya ka;
Umasa sa Salita Niya.
Bundok mo'y iyong utusan na!
4
Patuloy ang dasal, moog palibutan,
Bago pa bumagsak, Poon papurihan;
Panatag, maniwala ka.
Bundok mo'y iyong utusan na!
5
Mga pintong tanso't mga barang bakal,
Mapasubo ng nananalig na kawal;
Kaaway ibale-wala.
Bundok mo'y iyong utusan na!
6
Gamitin Kanyang pananampalataya,
Tungkod gumagawa ng kamangha-mangha;
Alisin lahat mong duda.
Bundok mo'y iyong utusan na!