Utos ng Diyos banal, 'buti

1
Utos ng Diyos banal, 'buti
Hiling gawin ang mabuti;
Layon upang ipakita
Di natin kaya hiling Niya!
2
Sa isip may 'sang utos din,
Laging 'buti nais gawin;
Sa 'ting sangkap may utos pa,
Talo utos ng buti nga.
3
Utos sa isip mabuti
Ang pantao'y nanatili;
Sa paglikha ng Diyos sa 'tin,
Ito ay naroon na rin.
4
Utos sa ating sangkap ay
Makasatanas na buhay;
Sa ating sangkap pumasok
Nang ang tao ay natisod.
5
Ang utos ng kasalanan
Malakas kaysa kab'tihan;
Kaya ang utos ng 'buti
Nadaraig ngang palagi.
6
May 'sang utos sa 'spiritu,
Utos buhay ng 'Spiritu;
Mismomg buhay ng Diyos ito,
Sa muling-'silang natamo.
7
Malakas sa lahat ito
Utos ng buhay dibino;
Hinigtan utos ng sala
Utos ng Diyos nai-sagawa.
8
Laging ilagak isip mo,
Sa malalim mong 'spiritu
H'wag sa bagay ng sa laman,
Lumaya sa kasalanan.
9
Isip ilagak sa laman,
Ay sala at kamatayan;
Isip sa 'spiritu naman
Buhay at kapayapaan!
10
Daan ng kalayaan 'to
Kasama Ka sa lakad ko;
Sa espiritu'y mamuhay,
Lumakad nang matagumpay.