Krus laging nagwagi

1
Krus laging nagwagi,
Aleluya! Aleluya!
Kaaway nagapi,
Aleluya! Aleluya!
Hades mabangis man,
Mundo'y kaguluhan;
Laman nang-aapi,
Krus 'king pinagmalaki.
Aleluya! Aleluya!
Nagwagi krus ni Kristo!
Aleluya! Aleluya!
Krus, pinagma'laki ko!
2
Krus ang aking buhay,
Aleluya! Aleluya!
Lakas ibinigay,
Aleluya! Aleluya!
Dinaig sarili,
Mundo ri'y ginapi;
Kaaway tinalo,
Sa krus ako'y panalo!
3
Krus aking watawat,
Aleluya! Aleluya!
Lagi kong iladlad,
Aleluya! Aleluya!
Hina naging lakas,
Baba naitaas;
Lumiwanag dilim,
Krus nagpalaya sa 'kin.