Sa sisidlang lupang hamak

1
Sa sisidlang lupang hamak,
Sumilay biyaya Niya;
Pusong 'panglaw niliwanag,
Ilaw kay Hesus buhat!
2
Kristo, liwanag ng langit,
Sa lupa sumilay rin;
Espiritu Niya'y binigay,
Buhay ating tinaglay.
3
Mula makalangit glorya,
Diyos Mismo ang dinala;
Napasa sisidlang lupa,
Nang tao'y mapahanga.
4
Walang rilag, walang ganda,
Mga sisidlang lupa;
Nguni't yamang makalangit,
Laging walang hihigit.
5
Sisidlang lupa'y mahina,
Gutom, uhaw binata;
Nguni't Anak naitanghal,
Yamang nakapagbigay.