Anong tamis ng pagsalamuha

1
Anong tamis ng pagsalamuha,
Kay Hesus laging magtiwala;
Ako'y pinagpala at payapa,
Kay Hesus laging magtiwala.
  Mapayapa,
Ligtas at walang pangamba;
Mapayapa,
Kay Hesus laging magtiwala.
2
Landas tinahak, puso'y panatag,
Kay Hesus laging magtiwala;
Lalong tatahak, mas liliwanag,
Kay Hesus laging magtiwala.
3
Ano ang kinatatakutan pa?
Kay Hesus laging magtiwala;
Payapa, Panginoo'y kasama,
Kay Hesus laging magtiwala.