Turuan Mo ako

1
Turuan Mo ako
Ng Iyong daan;
Biyaya't tulong Mo,
Ako'y bigyan.
It'wid Mo'ng lakad ko,
'Ko'y manalig sa Iyo,
Liwanagan ako,
'Ko'y turuan.
2
Kung may takot, duda,
'Ko'y turuan;
Kahit bumagyo pa,
'Ko'y turuan.
May ulan ma't ulap,
Pighati at hirap,
Daan Mo'y mahanap,
'Ko'y turuan.
3
Habang buhay kami'y
Iyong turuan,
Anumang mangyari,
Iyong turuan.
Hanggang matapos na,
Takbo't pagbabaka,
Kamtan gantimpala,
Iyong turuan.