Kaibigang natagpuan

1
Kaibigang natagpuan
Kay Hesus na nagmahal,
Pag-ibig Niya tinalian
Ako para sa Kanya.
At puso'y nakagapos sa
Di-mapatid na lubid,
Ako'y Kanya, Siya ay akin
Ngayo't magpakailanman.
2
Kaibigang natagpuan,
Buhay Kanyang inalay,
Sarili Niya'y ibinigay
Nagdugo at namatay.
Sarili ko'y di na akin,
Angkin ng Tagabigay;
Puso, lakas, buhay, lahat
Sa Kanya walang hanggan.
3
Kaibigang natagpuan,
Siya'y magiliw at tunay
Tagapayo, at patnubay,
Manananggol matibay.
Ano'ng makapaghiwalay?
Sa Kanya at sa akin?
Buhay o kamatayan man?
Wala ako'y sa Kanya.
1
Amormia Osores

Toronto, Ontario, Canada

Praise the Lord, I found a real friend. Jesus my Lord.