Salamat sa tinapay Mo

1
Salamat sa tinapay Mo,
Sagisag dibino;
Hesus, nakita ko rito
Mahiwagang plano.
2
Tinapay ang katawan Mo
Ibinigay sa 'min,
Bahagi ko ang buhay Mo
At Iyong Sarili rin.
3
Katawan Mo ay nabasag,
Ipinamahagi,
Buhay Mo'y aming natanggap,
Nang maging Iyong kasi.
4
Katawan Mo ngayo'y naging
Katawang mistiko;
Kami'y buhay na bahaging
Nakiisa sa Iyo.
5
Kami'y maraming butil man,
Isang tinapay rin;
Ika'y aming natandaan,
Tustos Ka sa amin.
6
Kami'y nakisalamuha
Nang masiyahan Ka;
Mga banal sama-sama,
Yaman Mo'y makita.