Sa kamunduhan, ibig lumaya

1
Sa kamunduhan, ibig lumaya,
Amen sa salita!
Katotohana'y ibig madama,
Amen sa salita!
  Sa salita ng Diyos,
Mag-amen nang lubos!
Sa salita'y manampalataya,
Amen sa salita!
2
Upang tapusin ang kasalanan,
Amen sa salita!
Upang mabago'ng iyong kaisipan,
Amen sa salita!
  Sa salita ng Diyos,
Mag-amen nang lubos!
Salita ay nagbibigay-buhay -
Amen sa salita!
3
Si Kristo ang Mabuting Lupain -
Amen sa salita!
Ang puso ay huwag nang patigasin -
Amen sa salita!
  Sa salita ng Diyos,
Mag-amen nang lubos!
Salita ay may dalawang talim -
Amen sa salita!
4
Di magtatagal at babalik Siya -
Amen sa salita!
Masasabi mo bang handa ka na -
Amen sa salita!
  Sa salita ng Diyos,
Mag-amen nang lubos!
Huwag maging mangmang,
at maghanda na -
Amen sa salita!