Dat heel mijn leven wordt gevuld

1
Dat heel mijn leven wordt gevuld
Met lofprijs tot mijn Heer.
Dat heel mijn wezen spreken zal
Van U en Uw wegen.
2
Lofprijs is niet slechts voor de mond
Of slechts diep in het hart.
Ik wil dat ieder deel van mij
Met lofprijs wordt gevuld.
3
Lofprijs in alle dingen Heer,
Lofprijs op elk moment.
Dat alle daden, groot of klein
Met lofprijs zijn verricht.
4
Vul ieder deel met lofprijs Heer,
Tot heel mijn wezen spreekt.
Van U en van Uw liefde Heer,
Zelfs in mijn kwetsbaarheid.
5
Ieder moment, Heer, dag of nacht,
Wordt nu geheel geheiligd.
Diepere gemeenschap met Uzelf,
In alle dingen Heer.