Vader God, U bent machtig

1
Vader God, U bent machtig,
door Uw wil bevestigt U mij naar het evangelie
van Jezus Christus, geopenbaard
naar ’t geheimenis bekend gemaakt in deze eeuw.
  De alleen wijze God, door onze Heer,
de alleen wijze God, aan Hem zij de glorie voor eeuwig,
voor eeuwig en eeuwig. Amen. Amen. Amen.