Suba sa buhing tubig

1
Suba sa buhing tubig
Gikan's trono nag-agay,
Naghatag's pakig-ambitay
Nag'dayag's kagahum's Dios.
  Suba sa buhing tubig,
Nagda's pakig-ambitay;
Nagpadayag's kagahum's Dios,
Diin kini mag-agay.
2
Tubig sa kinabuhi,
Dios niini nag-agay;
Nagda's pagka-Ginoo N'ya
Diin kini mag-agay.
3
Nag'agay's dalang bulawan,
Nagtultol nato's dalan;
Nag-agay's kinaiya's Dios
Magpuyo ta's dalan N'ya.
4
Kahoy's kinabuhi's suba,
Maong Dios, kalan-on ta;
Sa hupong nga agay's suba
Bunga's kahoy madawat.