Sa esp'ritu'g kamat'oran

1
Sa esp'ritu'g kamat'oran,
Nagtigum, nagsimba;
Tinudloan kami's Anak,
Manuol Kanimo.
2
Salamat Espiritu Ka,
Duol, mahal namo;
Makontak nga kinabuhi,
Simba's kamat'oran.
3
Gibuhata'g espiritu,
Makasimba Nimo,
Di sa gawas makigbisug,
Mangita sa sulod.
4
Gianak Niya pag-usab,
Gibag-ong pangisip,
Nagpuyo S'ya's sulod nato,
Tinu'd makasimba.
5
Magsimba dinhi subay gyud
Sa pagbati's sulod,
Magpadayag's kahupnganan
N'ya, sa Espiritu.
6
Magsilbe'g magsimba sab sa
Kamatuoran gyud,
Dihang Cristo, di sa landong,
Amahan simbahon.
7
Si Cristo nga nasinati
Ihalad nato's Dios;
Magkalipay ta uban's Dios,
Sa Iyang katam-is.
8
Sa esp'ritu'g realidad
Magtigum ta dinhi,
Magdayeg, mag-ambit, magsimba,
Libot sa trono N'ya.