Sa pagsulayng nahiagoman

1
Sa pagsulayng nahiagoman,
Mga tunok sa akong dalan,
May matam-is nga hunahuna,
Naghandom Ka nako!
  Naghandom Ka nako!
Naghandom Ka nako!
Unsa may kahadlokan ko?
Naghandom Ka nako.
2
Kabalaka ug kalisdanan,
Nagpuno nako's kangitngitan,
Apan akong nahinumdoman,
Gihandom Mo ako!
3
Kalisud moabot, molabay,
Masanagon ba o mangitngit,
Kontento kay nahibalo ko
Gihandom Mo ako!