Esp'ritu pagpalatay's Dios

1
Esp'ritu pagpalatay's Dios,
Kan'ya Dios mosulod nato;
Kaniya Dios dihang Cristo
Masinati gayud nato.
2
Dios Amahan m'oy tinubdan,
Dios Anak nagpadayag N'ya;
Dios Esp'ritu nisu'd nato,
Aron Dios mabatonan ta.
3
Amahang natago's kahayag
Ang Anak m'oy nagpadayag;
Gipalatay's Espiritu,
Aron maila S'ya's sulod.
4
Anak naa sa Amahan,
Karon S'ya ang Espiritu;
Esp'ritu, Anak, Amahan,
Nausa nato sa sulod.
5
Dios Amahan diha's Anak
Gipakalawas, gipadayag,
Dios Esp'ritu realidad's
Anak, mapanag-iya ta.
6
Gugma's Amahan maila
Nga grasya diha sa Anak,
Sa pakig-ambit's Esp'ritu
Ang Dios pahat nga maato.