Gipakita Mong misteryo

1
Gipakita Mong misteryo,
Uban Nimo namatay ko;
Way laing paagi'g gahum
Nga ako magmadaugon.
2
Ang krus Mo ako sab nga krus,
Ning kahayag dan-agi ko;
Kon namatay uban Nimo,
Kalibutan wa nay gahum.
3
Nalansang's krus uban Nimo,
Gawas na's sala'g kaugalingon;
Magpahimulos pa ba ko,
Sa kawang nga kalibutan?
4
Mobarug ko uban Nimo,
Didto sa krus sa Calvario.
Kinabuhi'g gahum Mo ako,
Kay nausa Ka man nako.
5
Kaaway Ikawng naglaglag,
Buhat, gahum n'ya gilumpag;
Modaug sab diha Nimo,
Gahum Mo pamatud-an ko.
6
Apan sa pagdaug saligan,
Ang kamatayong gikamatyan;
Sundon Ka's dalang gilakwan,
Hangtud tumong's Dios makuptan.
7
Namatay ko uban Nimo,
Gidawat gyud ug nitoo,
Mas lalum untang makita,
Aron's unod magawas na.
8
Modaug unta sama Nimo,
Maghari sa pagbalik Mo;
Kon sa krus Mo mopas-an mi,
Sa himaya Mo moambit.