Sa krus namatyan's Manlul'was ko

1
Sa krus namatyan's Manlul'was ko,
Didto gihangyong hugasan ko,
Sala ko gihugasan's dugo;
Daygong ngalan N'ya!
  Daygong ngalan N'ya,
Daygong ngalan N'ya;
Sala ko gihugasan's dugo;
Daygong ngalan N'ya.
2
Katingad-ang nal'was sa sala,
Nagpuyo's sulod ko si Jesus;
Gidawat ako Niya sa krus;
Daygong ngalan N'ya.
3
Tubod nga nagluwas sa sala,
Akong nakasulod nagmaya;
Jesus nagl'was, naghinlo nako;
Daygong ngalan N'ya.
4
Duol's tam-is, datong tuboran;
Kalag's tiilan N'ya itugyan;
Salom karon, magpahingpit ka;
Daygong ngalan N'ya.