Sa kahimtang, way gisaligan

1
Sa kahimtang, way gisaligan,
Apan gipakamatyan Mo,
Gidapit moanha Nimo,
Cordero's Dios, nia ako!
2
Nia, wa maghulat, sala
Mapapas ba'g bisan gamay;
Kay's tanan makahinlo Ka;
Cordero's Dios, nia ako!
3
Nia, bisan wa kaseguro,
Daghang sumpaki'g pagduda;
Bingkil's sulod, kulba's gawas,
Cordero's Dios, nia ako!
4
Nia, buta, ug dautan,
Diha Kanimo mapalgan
Ang kadato ug kaayo,
Cordero's Dios, nia ako!
5
Nia suma's kahimtang ko,
Pasayloon, hinloan Mo;
Sa saad Mo nitoo ko,
Cordero's Dios, nia ako!
6
Nia suma's kahimtang ko,
Gugma magguba's nag-ulang;
Maimoha ra gyud ako,
Cordero's Dios, nia ako!