Andam ka na ba karon

  Andam ka na ba karon
Makig-atubang sa Dios?
Andam ka na ba karon
Mosugat Niya?
Andam na ba, andam na ba,
Nga mosugat N'ya?