Unsay maghinlo's sala

1
Unsay maghinlo's sala?
Ang dugo lamang ni Jesus;
Unsa ang makaayo?
Ang dugo lamang ni Jesus.
  O bililhong dugo,
Nagpaputi nako;
Way laing tuboran,
Ang dugo lamang ni Jesus.
2
Alang sa paghinlo ko—
Ang dugo lamang ni Jesus!
Alang sa pasaylo ko—
Ang dugo lamang ni Jesus!
3
Way makapapas' sala—
Ang dugo lamang ni Jesus!
Di buhat, kondi' grasya—
Ang dugo lamang ni Jesus!
4
Kalinaw'g paglaum ko—
Ang dugo lamang ni Jesus!
Ug ang pagkamatarung—
Ang dugo lamang ni Jesus!