O Dios, Amahan Ka's dayon

1
O Dios, Amahan Ka's dayon,
Ikawng Dakong Ako Mao;
Karaan pa sa karaan,
Sa wa pang kapanahonan!
2
Gikan sa dayon Ikaw Dios,
Dapit, panahon, gilabwan!
Kahupnganan Ka sa dayon,
Way sinugda'g pagkatapos!
3
Ikaw ang tinubdan's tanan,
Sa wala pang kalangitan!
Una pa's tanang nag-una,
Ug labing sayo sa tanan!
4
Kinabuhi Kang molungtad,
Nga wala gyuy pagkalaglag;
Molungtad labaw sa tanan,
Ikaw walay katapusan!
5
Kay una, Ikaw ang Alpa,
Ulahi sab, busa Omega;
Sa sinugda'g katapusan,
Kompleto, hingpit, way kulang!
6
Katuigan Mo way pagtapos,
Dagaya, way sukod, O Dios!
Kahupong Mo pagkadako,
Kahingpit Mo, O daygon ko!

* Gisulat nato ang tanang alawitong gibutangag asterisk. Tinguha nato nga mapahimuslan kining tanan sa mga anak sa Ginoo; apan aron malikayan ang kasamok, gihangyo namo nga mokonsulta una namo ang buot mogamit niini.—Living Stream Ministry