• Luwalhati sa Diyos Ama,
    L’walhati sa Diyos Anak;
    L’walhati sa Diyos ’Spiritu,
    Jehovah Diyos Tres-uno.
    Siya noon, ngayon, palagi
    Walang hanggang papuri.