1. Sa araw-araw na pamumuhay,
  Maging sa lahat na pagpupulong,
  Si Kristo ang sentro’t lahat-lahat,
  Dah’l sa Kanya tayo’y nagpupulong.
 2. Si Kristo’y daan, ilaw ng buhay,
  Tayo ay lumalakad sa Kanya.
  Pagkain Siya at tubig na buhay;
  Tugon sa ating gutom, uhaw: Siya.
 3. Si Kristo’y buhay, katotohanan,
  Ibinahagi, ipinamalas,
  Siya’y dinarangal na Panginoon,
  Siya’y Ulo, ating itinataas.
 4. Sa Diyos at tao, si Kristo’y lahat,
  Si Kristo ang tanging kasiyahan;
  Sa ekklesia Siya ang realidad,
  Buhay at bilang Siya ang nagdagdag.
 5. Sa pag-awit at sa panalangin,
  Si Kristo ang ating ihahayag;
  Maging sa lahat pa ng gawain,
  Si Kristo sa paggawa’y nahayag.
 6. Tayo’y nagpupulong sa Ngalan Niya,
  At kumikilos sa Espiritu;
  Sa panalangin at pagpuri man,
  Sinasanay ating espiritu.
 7. Limutin na ang lahat ng bagay,
  Tanging kay Kristo lang makiugnay;
  Ituring lahat na walang saysay,
  Siya ang lahat-lahat sa ’ting buhay.