1. Sa trono ng biyaya Mo,
  Awa’t tulong nakamit ko,
  Kagyat kong kailangan ito
  Sa puso at espiritu.
 2. Iyong mukha rito’y namasdan,
  Puso ko ay inilawan,
  Sa sinag ng kagalingan,
  Puksa aking kapintasan.
 3. Dahil sa Iyong pagliwanag,
  Nilantad ’king kalagayan;
  Bisa ng dugo’y nahayag,
  Sala ko ay nahugasan.
 4. Unggwento Mo ang naghimo,
  Elemento Mo’y natamo;
  Ikaw ang natamasa ko,
  Iyong mithi’y aking nahipo.
 5. Pagbasa ko ng Bibliya
  At pagsindi ng ilawan;
  Espiritu langis tila,
  Salita Mo’y tinanglawan.
 6. Panalangin ko’y tulad ng
  Saserdoteng nag-insenso,
  May halong Kristong kamanyang,
  Ihandog sa Diyos ang samyo.
 7. Salita Mo ay pagkain
  At ilawan, aking lubos,
  Lalo kong basahin, kanin,
  Mas may pahayag at tustos.
 8. Kristo ang tubig na buhay,
  Nagpaangkop, nagpasigla,
  Dalangin, inom na panay,
  Samyo’t agos naging bunga.
 9. Ako’y busog sa pagbasa,
  Uhaw pawi sa dalangin;
  Sa loob tinamasa Ka,
  Palabas Kang paagusin.
 10. Sa panalangin-pagbasa,
  Nakasalamuha Kita;
  Ako’y ibabad Mo nawa,
  Mula sa ’kin umagos Ka.