1. “Kung mamatay,” ang mensahe
  Poon may sabi;
  “Kung mamatay” mamumunga,
  Nang marami nga.
 2. Nais mong matamong buhay,
  Dapat mamatay,
  Namatay at nalibing pa,
  T’yak mamumunga.
 3. Di sa dilim iwanan ka,
  Ilaw datnan ka;
  Sa patay ika’y buhayin,
  Buhay puspusin.
 4. Nais mo landas tahakin,
  Buhay p’layain?
  ’Pag daan mo sa kam’tayan,
  Siya’y masumpungan.
 5. Kung walang kamatayan pa,
  Walang buhay nga;
  Kapag buhay ibinuhos
  Ani ay lubos.