1. Diyos sa langit may k’yamanan,
  Di masaysay nang lubos;
  Mahal Niya walang hangganan,
  Anak Niyang Kristo Hesus.
  Diyos sa lupa may k’yamanan,
  Tanging Siya maalam din;
  Malalim Niyang kaluguran
  Kristo’y nahayag sa ’kin.
 2. Di-maparisang halaga,
  Di-maubos na yaman;
  Tulad ng apoy na dila,
  Pinuspos ang sisidlan.
  Diyos Mismong pumuspos dito,
  Mula sa kalangitan;
  Pun’in ang sabik na puso,
  Pag-ibig walang hanggan.
 3. Marangal na tawag sa iyo,
  Daig pagsubok, tukso;
  Sanga in’ugnay sa puno,
  Ibuhos ang lahat mo.
  Abang sisidlang-lupa man,
  Dukha at walang dangal;
  Sa loob taglay mong yaman,
  Si Kristong pinarangal.
 4. Maging basyo at mababa,
  Di-pansinin at tago;
  Sisidlan ng Diyos, banal pa,
  Kay Kristo’y punung-puno!
  L’walhating di-natatakpan
  Ng sarili o lupa;
  Ibida ang kasaysayan,
  Binasyo’t pinuspos Niya.