1. Salaysay ay aawitin
  Si Hesus na namatay;
  Iniwan pati langit din,
  Pagtubos maibigay.
  • O patuloy ko Siyang awitin,
   Si Hesus na namatay,
   Aawitin, luwalhatiin,
   Walang-hanggang salaysay.
 2. Ako’y naligaw na tupa,
  Hinanap, natagpuan;
  Inakay at niyapos Niya,
  Iwinasto ang daan.
  • O patuloy ko Siyang awitin,
   Si Hesus na namatay,
   Aawitin, luwalhatiin,
   Walang-hanggang salaysay.
 3. Ako’y nasaktan, nanghina,
  Si Hesus nagpalunas;
  Natakot, walang makita,
  Ako’y Kanyang ’niligtas.
  • O patuloy ko Siyang awitin,
   Si Hesus na namatay,
   Aawitin, luwalhatiin,
   Walang-hanggang salaysay.
 4. Dilim ay banta sa akin,
  Daan ay may pighati;
  Nguni’t Siya’y laging kapiling,
  Akay sa araw-gabi.
  • O patuloy ko Siyang awitin,
   Si Hesus na namatay,
   Aawitin, luwalhatiin,
   Walang-hanggang salaysay.
 5. Ako’y Kanyang iingatan
  Hanggang sa pagbalik Niya;
  Binabago Niyang lubusan
  Hanggang sa magpangita.
  • O patuloy ko Siyang awitin,
   Si Hesus na namatay,
   Aawitin, luwalhatiin,
   Walang-hanggang salaysay.