1. Pag-ibig ng Diyos ay dakila
  Kaysa maisasatula.
  Lampas sa malayong tala
  Sagad sa napakababa.
  Unang pares ang nagkasala,
  Hesus nama’y nagtubos;
  Silang lahat pinagkasundo,
  Pinatawad nang lubos.
  • Wagas na pagsinta ng Diyos
   Tapat at di masukat!
   Awit ng banal at anghel
   Ay di makasapat.
 2. ’Pag panahon ay lumipas,
  Kaharia’y magsibagsak,
  Kapag tanan di manalangin,
  Sa bundok ay magsitawag;
  Ang pagsinta ng Diyos ay wagas
  At di matitinag;
  Mapanubos na biyaya
  Kay Adam ’nilagak.
 3. Ang dagat ma’y maging tinta,
  Bawa’t sanga’y gawing pluma;
  Ang langit ma’y maging panulat,
  Bawa’t isa’y manunulat;
  Ang dagat ay maiiga,
  Langit ma’y kulang pa,
  Kung isulat na talaga
  Ang Kanyang pagsinta.