1. Kami’y turuan Mo,
  Manalangin ayon sa Iyo.
  ’Di daang sarili,
  Araw-araw tawagin kang lagi -
  Lumago Ka sa ’min.
 2. Binhi ng buhay Ka,
  Sa puso ko pinunla;
  Ngayon may simula,
  Ang higit na buhay matamasa -
  Lumago Ka sa ’min.
 3. Kami’y palambutin;
  Ikaw, pinagmulan namin.
  Iyong ngala’y tawagin,
  Lupa’y bungkalin, bato’y alisin -
  Lumago Ka sa ’min.
 4. Kay linaw liwanag,
  Aming kahinaan hayag;
  Totoong pahayag
  Buhay na binhi, sisibol tiyak -
  Lumago Ka sa ’min.
 5. Dukha sa ’spiritu,
  Kunin nga mga alam ko;
  Buhay agusan Mo,
  Upang sa buhay kami’y lumago -
  Lumago Ka sa ’min.
 6. Puso’y dalisayin,
  Sapagka’t di mas’yahan din,
  Kung di Mo mapunan
  Ang isip, damdamin, pasya’t tanan -
  Lumago Ka sa ’min.
 7. Kintalan ’ming puso,
  Bawa’t araw, ’Ka’y matamo;
  Ang binhi lumago,
  Kaharian manatili dito -
  Lumago Ka sa ’min.
 8. Amen!—Sa paglago!
  Buhay Mo’y di-limitado;
  Ang tanan mabago.
  Maga’wa sa pamamagitan Mo.
  Hesus, lumago Ka,
  Sa ’mi’y lumago Ka.