1. Tagapagligtas nagdugo,
  Namatay Hari ko,
  Buhay Niya’y sinakripisyo,
  Sa uod na tulad ko?
 2. Namighati doon sa krus,
  Para sa sala ko?
  Pag-ibig, biyayang lubos!
  Habag di matanto!
 3. Sa dilim araw nagtago,
  Nang ang Manlilikha
  Namatay para sa tao;
  Inako pa ang sala.
 4. Nang makita ko ang krus Niya,
  Nagkubli sa hiya,
  Puso’y natunaw sa awa,
  Mata’y lumuluha.
 5. Di makabayad ang lumbay,
  Utang ng pag-irog,
  Panginoon, aking buhay,
  Sa Iyo ihahandog.