1. Di gyud ako padaug
  Kay naang Calvario,
  Diin yawa gibuntog
  Sa atong Ginoo;
  Ginoo, bugnai ko
  Pag-asdang sa gubat,
  Himoang mananaug
  Gamhi’s Espiritu.
  • Nidaug! nidaug!
   Tungod sa Calvario;
   Himoang mananaug,
   Diha gyud Kanimo, Ginoo.
 2. Di gyud ako padaug,
  Tungod kay si Cristo
  Nagtawag nako’s gubat
  Nga gidaug na N’ya.
  Hatagi ko’s kaisug
  Ug sa Espiritu,
  Himoang mananaug,
  Puy-i sa gahum Mo.
 3. Di gyud ako padaug,
  Si Jesus nagmando,
  Sulong ngadto sa Hades,
  Moambit’s ’yang Trono;
  Hatagi ko sa kusog
  Pagbakyaw’s espada,
  Himoang mananaug
  Sa hingpit Mong Pulong.
 4. Di gyud ako padaug,
  Adlaw nanghinapos,
  “Maayong pagkabuhat“
  Unya akong balus;
  O Ginoo tugahi
  Ko sa Espiritu,
  Himoang mananaug
  Hangtud’s katapusan.