1. Esp’ritu pagpalatay’s Dios,
  Kan’ya Dios mosulod nato;
  Kaniya Dios dihang Cristo
  Masinati gayud nato.
 2. Dios Amahan m’oy tinubdan,
  Dios Anak nagpadayag N’ya;
  Dios Esp’ritu nisu’d nato,
  Aron Dios mabatonan ta.
 3. Amahang natago’s kahayag
  Ang Anak m’oy nagpadayag;
  Gipalatay’s Espiritu,
  Aron maila S’ya’s sulod.
 4. Anak naa sa Amahan,
  Karon S’ya ang Espiritu;
  Esp’ritu, Anak, Amahan,
  Nausa nato sa sulod.
 5. Dios Amahan diha’s Anak
  Gipakalawas, gipadayag,
  Dios Esp’ritu realidad’s
  Anak, mapanag-iya ta.
 6. Gugma’s Amahan maila
  Nga grasya diha sa Anak,
  Sa pakig-ambit’s Esp’ritu
  Ang Dios pahat nga maato.