1. Gilansang’s krus ubang Cristo,
  Krus N’ya nagpahigawas;
  Uban Niya nga nabanhaw,
  Naghari S’ya’s sulod ko.
  • Katam-is mamatay ubang Cristo,
   Magawas’ kaugalingon;
   Katam-is mabuhi ubang Cristo,
   Maghari S’ya’s sulod ko.
 2. Misteryo sa katuigan!
  Sa pagtoo nasayran:
  Cristo—Paglaum’s Himaya,
  Sige nga imantala.
 3. Sekreto’s kinaiyahan,
  Naani ang gilubong;
  Bating gisumpay’s maayo,
  Bunga mas tam-is, dato.
 4. Sekreto kini’s balaan,
  Di ato, kondi’ Siya;
  Basiyoha mi ug pun-a
  Sa Imong kahupnganan.
 5. Tambal kini’s tanang sakit,
  Mamatay lang’s kusog ta,
  Kinabuhi’g kahupong N’ya
  Magtagbo’s kinahanglan.
 6. M’oy sugilanon’s Agalon,
  Trono mag-agi sa Krus;
  Sama’s dalan N’ya’s himaya,
  Mag-agi’s kamatayon.