1. Kalibutan nakita na,
  Pabutaha pag-usab;
  Basi’g mawad-an’s Presensya
  Nga akong Gikalipay.
  • Kalibutan nakita na,
   Pabutaha pag-usab,
   Basi’g mawad-an’s Presensya,
   Nga akong Gikalipay.
 2. Kadlawon, kilom-kilom ba,
  Didto makita ko ra;
  Apan samtang gikaloy-an,
  Pagkabuta igo na.
 3. Di na gustong makagawas
  Sa tunok, kon may grasya;
  Kon himaya N’ya maghayag
  Sa nawong ko’s kasanag.
 4. Sa kadulom, ’yang katahum
  Mahikap ko’s pagtoo;
  Gidumtan S’ya’g gikataw-an,
  Himaya N’ya’y nakit-an.
 5. Pagkalabaw’s ’yang himaya,
  Sa Adlaw ba o Bulan,
  Ulong gipuronga’g tunok,
  Labaw’g himaya’s tanan.

Gisulat kining alawitona human ang mag-aakda, nga natawo nga buta, naulian sa iyang panan-aw.