1. Daygon Ka, O Dios,
  Sa Anak Mo’s gugma,
  Manluluwas namatay,
  Ug nikayab na.
  • Hallelujah! Himayaon,
   Hallelujah! Amen;
   Hallelujah! Himayaon,
   Amo Kang daygon!
 2. Daygon Ka, O Dios,
  Sa Espiritu Mo,
  Nagpakita’s Manlul’was,
  Kangitngit nagpaylas.
 3. Tingban’s himaya
  Amahan sa gugma,
  Sa katubsanang Jesus,
  Gugma nasuta.
 4. Daygon pag-usab,
  Napuno mi’s gugma,
  Nagdilaab ang gugma
  Sa matag usa.