1. Dugangi, Ginoo,
  Ang gugma ko.
  Dunggang pag-ampo ko
  Nga nagluhod;
  Ang hangyo ko kini:
  Duganging gugma ko
  Alang Nimo,
  O Ginoo.
 2. Kanhi pangandoy ko
  Kakawangan,
  Apan Ikaw karon
  Tinguha ko;
  Pag-ampo ko kini:
  Duganging gugma ko
  Alang Nimo,
  O Ginoo.
 3. Tugoting sugo Mo
  Nga kasubo;
  Magtuman sa buhat
  Dinhi nako,
  Aron makaawit,
  Duganging gugma ko
  Alang Nimo,
  O Ginoo.
 4. Ihunghong pagdayeg,
  Bisan pa sa
  Ulahing ginhawa
  Sa pagpanaw;
  Pag-ampo mao ra:
  Duganging gugma ko
  Alang Nimo,
  O Ginoo.