1. Napalgan namo’s Cristong tanan,
  S’ya ang tanan kanamo;
  Pagtawag Kaniya kalipay,
  Pagkamahimayaon!
  • Kalipay way sama ug mahimayaon,
   Mahimayaon, mahimayaon;
   Kalipay way sama ug mahimayaon,
   Wa pa ikaasoy ang tanan!
 2. Napalgang Espiritu’s Cristo
  Nagpuyo’s esp’ritu ta;
  Nia kanunay, pagkaduol,
  Ug tam-is kaayo S’ya.
 3. Mabuhi diay ta ni Cristo
  Sa pagtawag’s ngalan N’ya;
  Igo nang mokaon-inom N’ya,
  Imantalang kaayo.
 4. Iglesia lokal nakaplagan,
  Nahiuli na gayud!
  Wala na ta sa Babilonia,
  Puy-anan ta iglesia.
 5. Ang ato nga panagkatigum,
  Labing kalipay karon;
  Ang espiritu ta malig-on,
  Nabuhi nga bililhon.